Прием и отчисление воспитанников

Прием и отчисление воспитанников

 Информация о зачисленных воспитанниках

 

№ п/п

Имя воспитанника 

Дата и номер приказа

1

Добрыня Ф.

06.09.2018    № 256/01-19    

2

Кирилл А.

11.09.2018   № 258/01-19

3

Артур С.

12.09.2018    № 260/01-19

4

София Т.

12.09.2018   № 259/01-19

5

Влада С.

 20.09.2018  № 272/01-19

6

Тимур Г.

01.10.2018   № 272/01-19

7

Даниил Р.

08.10.2018    № 278/01-19

8

Веста Г.

08.10.2018    № 280/01-19

9

Арина Б. 09.10.2018   №283/01-19

10

Дмитрий Н. 09.10.2018   № 282/01-19 

11

Варвара А 09.10.2018   № 281/01-19 

12

Артем К. 15.10.2018   № 287/01-19 

13

 Михаил Б. 17.10.2018   № 295/01-19 

14

 Элина М. 22.10.2018   № 297/01-19 

15

 Назар А. 29.10.2018   № 299/01-19 

16

 Юлия С. 06.11.2018   № 301/01-19 

17

Кирилл В. 19.11.2018   № 306/01-19 

18

   

19

   

20

   

 

Информация об отчисленных воспитанниках

№ п/п

Имя воспитанника 

Дата и номер приказа

1

Максим М.

07.09.2018    № 257/01-19    

2

Милена М.

27.09.2018   № 270/01-19

3

Ксения Ш.

27.09.2018    № 270/01-19

4

Назар И.

01.10.2018   № 273/01-19

5

Лилия Ш.

24.10.2018    № 298/01-19

6

 

 

7

 

 

8